Missie en Visie

Kernwaarden: kernwaarden vertegenwoordigen een ethisch kompas. Kernwaarden horen in de ‘genen’ van de direct betrokkenen te zitten. Kernwaarden vertegenwoordigen onze manier van samenwerken op basis van integriteit en kennis. Wij vinden de volgende kernwaarden de pijlers van ons onderwijs.

1. VERTROUWEN:

Een goed pedagogisch klimaat is de basis van vertrouwen. Teamleden zorgen er met elkaar voor dat door hun pedagogisch handelen leerlingen kunnen groeien. Hiervoor zijn de drie basisbehoeften (Luc Stevens) van groot belang:

• AUTONOMIE:

“Ik wil het zelf”. Autonomie vertegenwoordigt eigenaarschap en de daarbij behorende onderwijsbehoefte. Dit geldt zowel voor de leerlingen als de teamleden. Om autonomie te verkrijgen zijn de juiste vaardigheden en kennis nodig. Duidelijke kaders en afspraken bakenen de verantwoordelijkheid af. Vandaar uit kan de zelfverzekerdheid gerealiseerd worden. Fouten mogen gemaakt worden om te kunnen leren en verder te kunnen groeien.

• COMPETENTIE:

“Ik kan het”. Met het gevoel dat je iets kunt, dat je het vertrouwen krijgt om te leren, om je grenzen te verkennen binnen een veilige omgeving, kun je je ontwikkelen. Voor teamleden geldt dit hetzelfde. Belangrijk is dat er regels en afspraken zijn waarbinnen je kunt bewegen. Tevens kun je ontdekken waar je ontwikkelpunten liggen en waar de veiligheid aanwezig is om stappen te maken om die te verbeteren. Om op deze manier te groeien in eigenaarschap.

• RELATIE:

“Ik voel me thuis.” Iedereen heeft behoefte om te groeien in vertrouwen, betrokkenheid en wederkerigheid. Pas als een kind zich veilig voelt, durft het zijn omgeving te ontdekken en zich te ontwikkelen. “Zonder relatie geen prestatie”. Binnen het onderwijs zal dit betekenen dat we voorspelbaar moeten zijn. Wat verwachten we van elkaar, welke doelen stellen we, hoe gaan we met elkaar om? We zullen ons moeten houden aan de afspraken die we met elkaar maken. Binnen de groep, binnen de school, in de communicatie naar en van elkaar.

2. IDENTITEIT:

Onze school is een Christelijke school. Zichtbaar is dit door de gezamenlijke start en afsluiting van de dag, het delen van verhalen en het vieren van de Christelijke feesten waarbij Kerst en Pasen centraal staan. Wij werken vanuit het geloof dat de mens het waard is om op gelijke, oprechte en respectvolle manier te worden aangesproken en behandeld. Wij werken vanuit het geloof dat ieder mens het waard is om hier te zijn, niemand uitgezonderd. Wij werken vanuit het geloof dat je in je zelf moet geloven, jezelf moet kunnen waarderen en daarmee een belangrijke en goede rol kan spelen in je omgeving. Dichtbij en veraf. Wij werken vanuit het geloof dat je binnen de veiligheid van je omgeving er mag zijn en mag ontdekken wie jij bent en wie we met elkaar zijn.

3. COMMUNICATIE:

Transparantie en openheid zijn de aandachtspunten. Dit betekent niet dat alles gezegd moet en kan worden. Maar ons inziens wel dat we elkaar in openheid, respect en vertrouwen benaderen. De leerlingen van de school zijn de kinderen van hun ouders. Zij hebben de keus gemaakt om hen naar onze school te laten gaan. Dit betekent dat zij de school het vertrouwen geven om met hun kind/kinderen de toekomst in te gaan. Goede communicatie bestaat dankzij het contact dat leerlingen, ouders en school met elkaar hebben. Communicatieve vaardigheden zijn hierbij van belang. Het leren van en met elkaar zorgt er voor dat leerlingen de beste ontwikkeling kunnen doormaken. Ons team wil dit vertrouwen waarmaken en stelt daarbij vast dat openheid daarbij van groot belang is. Door samen te werken, als leerkracht en ouder, zal een compleet en goed beeld ontstaan van ieder kind.

4. EIGENAARSCHAP:

Eigenaarschap vergroten. Eigenaarschap betekent niets meer of minder dan dat relatie, competentie en autonomie verbonden wordt. Dit geldt voor leerlingen én voor teamleden. Met duidelijke doelen en uitgangspunten moet een ieder binnen onze school stappen durven te zetten ook als deze buiten zijn/haar comfortzone liggen.