Parro/ Absent melden

Via Parro kunt u berichten aan de leerkracht doorgeven. In een gesprek met ouders en leerkracht(en) houden we elkaar op de hoogte.

Wanneer uw kind ziek is, dient u de school hier vóór schooltijd over in te lichten via Parro.

Als de school geen bericht van afwezigheid ontvangt, wordt u in de loop van de ochtend gebeld.

Afspraken met tandarts of huisarts dienen buiten schooltijd plaats te vinden. Ook deze kunt u doorgeven via Parro.

Klik hier om direct Parro te gaan.