Salomo - Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

Header Ouders - Koningin Emmaschool

Ziekmelden

Wanneer uw kind ziek is, dient u de school hier vóór schooltijd over in te lichten via telefoonnummer via Parro.

Als de school geen bericht van afwezigheid ontvangt, wordt u in de loop van de ochtend gebeld. Afspraken met tandarts of huisarts dienen buiten schooltijd plaats te vinden. Ook deze kunt u doorgeven via Parro.